Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalkindlustusameti video selgitab sotsiaalset rehabilitatsiooni olemust – https://www.youtube.com/watch?v=3EuePn-5wiI

MEIST

MTÜ Põlvkondade Maja (registrikood 80314341) sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus omab 8-aastast kogemust rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamisel raske ja sügava puudega lastele ja täiskasvanutele. Kogemus hõlmab tööd eesti- ja venekeelsete psüühikahäire, vaimupuude ja füüsilise puudega klientidega, nende vanemate ja lähedaste ning koostöövõrgustiku liikmetega.

Pakume rehab. teenuseid ja teenuste plaani koostamiseks vajalikku hindamist nii meie keskuses Tallinnas, Kari 13 kui ka mobiilselt, kliendi kodukohta meeskonnaga kohale sõites.

2021. aastal pakume  rehabilitatsiooniteenuseid kahes vormis:
– tavapäraselt meie keskuses Tallinnas, Kari 13;
– mobiilselt ehk Tallinnast väljapoole 50 km raadiuses lastele ja noorukitele kodulähedases kohas kokkuleppel kohaliku omavalitsusega

– üksikud teenused (näiteks hipoteraapia, kanisteraapia) toimuvad vastastikusel kokkuleppel nimetatud teenuste osutajatega keskustes.

Pakume järgmisi teenuseid:

 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamist, mille alusel koostame kliendile rehabilitatsiooni teenusteks plaani
 • psühholoogi teenust
 • eripedagoogi teenust
 • logopeedi teenust
 • sotsiaaltöötaja teenust
 • tegevusterapeudi teenust
 • füsioterapeudi teenust

_____________________________________________________________________________

TÄHELEPANU!

Juhul, kui lapse rehabilitatsiooniteenustele suunamise otsus on lõppenud, on võimalus seda Sotsialkindlustusametist taotleda. Kui rehabilitatsiooniplaan on lõppenud, siis hindamiste ja uute rehab. plaanide koostamise osas on meil hetkel kuni 2 -kuu pikkune järjekord. Kui see Teile sobib, siis sõlmime kehtiva suunamisotsuse alusel lepingu ja teavitame Teid edasistest sammudest.
Palun võtke meiega ühendust meiliaadressil:  info@pkmaja.eeja registreerige oma laps teenustele.

_____________________________________________________________________________

Meie rehabilitatsioonimeeskonna tutvustus:

 • teenuste koordinaator ja sotsiaaltöötaja

Anneli Bender on sotsiaaltööalane bakaleureuse kraad, mis on võrdsustatud magistrikraadiga. Ülikooli õpingud toimusid aastatel 1997 – 2001. Tal on pikaajaline töökogemus sotsiaalvaldonnas(alates 2002. aastast): sotsiaaltoetuste spetsialistina Mustamäe Linnaosavalitsuses, tegevusjuhendaja ning päevakeskuse juhina Tallinna Vaimse Tervise Keskuses (klientideks psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimesed) ning abivahendite peaspetsialistina Sotsiaalkindlustusametis (abivahendite erimenetluste menetlemine). MTÜ-s Põlvkondade Maja on ta sotsiaaltöötajana ning meeskonna juhina ametis alates jaanuarist 2021. aastast.

 • psühholoogid:

Mirjam Hakkajal on magistrikraad Tartu Ülikoolist psühholoogia ja õpetaja erialal. Ta on töötanud koolipsühholoogina ning tal on erapraksis psühholoogilise nõustajana spetsialiseerumisega tervisepsühholoogiale. MTÜ Põlvkondade Majas on Mirjam psühholoogina ametis alates veebruarist 2021.

Ene Vinter-Van Vierssen on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia ja õpetaja erialal, omab magistrikraadi.

Tal on pikaajaline kogemus psühholoogilise nõustaja ja koolitajana (tööklubid, motivatsioonikoolitused, ettevõtlusklubid). On andnud panuse koolitusmetoodika ja koolitusmaterjalide loomiseks töötute aktiviseerimiseks. Töötanud aastaid psüühikahäiretega laste, noorte ja täiskasvanutega.

füsioterapeut

Dmitri Kurganov on omandanud M.I Massaaži ja teraapia koolis massööri eriala 5. kutsetaseme, on läbinud õppepraktika Hispaanias ning omandanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis bakalaureusekraadi füsioteraapia erialal 6.kutsetasemel. Tal on paariaastane kogemus massööri, füsioteraapia teenuste läbiviimise ja patsientide hindamise alal. Põhilist kogemust omab  täiskasvanute ja noorukitega skeleti-lihas süsteemi ja ennetava füsioteraapia alal.

 • eripedagoogid:

Ave Kalmus omab 35-aastast töökogemust eripedagoog-logopeedina 3 – 21-aastaste laste ja noorukitega. Eripedagoogina omab pikaajalist kogemust kuulmispuude, keskmise, raske ja sügava vaimupuude ning erineva psüühikahäirega klientidega. Avel on magistrukraad Tartu Ülikoolist eripedagoogi ja surdologopeedi erialal. Eripedagoogina on ta läbinud täiendkursused Soomes, Rootsis, Norras, Islandil.

Eripedagoog Liina Ratnik

Reet Adama on kõrgharidusega viipekeelne eripedagoog.

 • logopeed

Ave omab 35-aastast töökogemust logopeedina 3 – 21-aastaste laste ja noorukitega. Tema valdkonnad logopeedina on kõneravi, hääle ja intonatsiooni teraapia/korrigeerimine, häälikuseade. Avel on magistrukraad Tartu Ülikoolist eripedagoogi ja surdologopeedi erialal. Ta on saanud mehhaanilise häälikuseade täiendava väljaõppe Moskvas ja tööks implantaatidega kuulmispuuetega lastega Viinis. Nõustanud erakoolis Sunshine Cottege USA_s Texases mehhaanilise häälikuseade osas.

 • tegevusterapeudid:

Ingrid Saarmets on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2004. aastal tegevusteraapia erialal. Peale kooli lõpetamist on ta töötanud tegevusterapeudina taastusravi ja rehabilitatsiooni teenust pakkuvate asutuste meeskondades (Viimsi haigla, Keila Taastusravikeskus, Fertilitas, Põhja-Eesti Taastusravikeskus, Lootus Õnnele). Hetkel töötab ta põhikohaga PERH taastusravi ambulatoorses osakonnas. Pikaajalisem töökogemus on Ingridil ortopeediliste ja neuroloogiliste (insult, ajukahjustused) probleemidega patsientidega. Olulisemaks täiendkoolituseks peab ta 2017. aastal Haapsalus toimunud NDT/Bobath koolitust (“Neuro-Developmental Treatment/Bobath Certificate course in the Management of Adults with Stroke and Brain Injury”). Kursusel omandatud teadmisi ja oskusi kasutab ta oma töös igapäevaselt. Alates 2012. aastast teeb Ingrid ka tegevusteraapia koduteenust. Tööalane suhtluskeel: eesti, vene, soome, inglise,

 • psühhiaater

Mari-Liis Laanetu on lõpetanud 2005. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja 2009. aastal psühhiaatria residentuuri. Ta on täiendanud end mäluhäirete ja eakate psüühikahäirete osas. Lisaks on ta omandanud baasteadmised nii kognitiiv-käitumisteraapias, pereteraapias kui ka psühhoanalüütilises teraapias. Mari-Liis tegeleb süvendatult mäluhäirete ja orgaaniliste psüühikahäirete, meeleolu- ja ärevushäiretega. Psühhiaatrina peab ta tähtsaks inimese individuaalsuse arvestamist ning arsti ja patsiendi vahelist usaldust, sest ravitulemused sünnivad vaid koostöös. Talle pakub oma töös kõige suuremat rõõmu see, kui patsient saab tagasi kontrolli oma elu üle, on võimeline elust rõõmu tundma ja tegema ise oma valikuid.

 • Õde

Katrin Kippar-Baikov on töötanud Tallinna Laste haiglas kirurgia intensiivravis õena 16 aastat. Alates 2002 olnud esmatasandi õde perearstikeskuses kus olnud koduõde ja pereõde. Olnud 5 aastat kooliõde erakoolis Mattiase Põhikoolis. Olnud 5 aastat Medicum Perearstikeskuses õendusjuht. Viimane aasta töötab PERH Kutsehaiguste ja töötervishoiu kliinikus, töötervishoiu õena. Omab bakalaureuse kraadi õe erialal. Ta läbib erialaseid koolitusi igal aastal 60 tundi aastas.

______________________________________________________________________________

Juhis rehabilitatsiooniteenustele saamiseks:
• Esmalt tuleb Teil esitada Sotsiaalkindlusametile rehabilitatsiooniteenuse saamiseks taotlus.

Seda võib teha nii digitaalselt allkirjastatult (saates taotlus e-posti aadressil  info@sotsiaalkindlustusamet.ee), paberil allkirjastatuna (saates posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn), Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal või riigiportaalis  https://www.eesti.ee.

• Seejärel väljastab Sotsiaalkindlustusamet Teile suunamisotsuse;

Seejärel saate  pöörduda rehabilitatsiooniteenuse osutaja MTÜ Põlvkondade Maja poole teenuste saamiseks.Vaata lisaks Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon#Sotsiaalne%20rehabilitatsioon