Teenused

HARIDUSTEENUSEID pakkus kuni 31.08.2020.a. Mattiase Põhikool

LAPSEHOIUTEENUST pakub Lapsehoiukeskus.

REHABILITATSIOONITEENUSEID (sotsiaalne rehabilitatsioon) pakub Rehabilitatsioonikeskus.