Tutvustus

MTÜ Põlvkondade Maja on asutatud Nõmme Individuaalse Rehabilitatsioonikeskuse (NIRK MTÜ) järglasena haridus- ja sotsiaalteenuste pakkujana.

MTÜ Põlvkondade Maja sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus omab 10-aastast kogemust rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamisel raske ja sügava puudega kuni 15-aastastele lastele ja noorukitele alates 16-aastast. Kogemus hõlmab tööd eesti- ja venekeelsete psüühikahäire, vaimupuude ja füüsilise puudega klientidega, nende vanemate ja lähedaste ning koostöövõrgustiku liikmetega.

Meie visiooniks on pakkuda sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust Avatud Dialoogi põhimõtetel koostöös vanemate ja võrgustiku liikmetega, neid toetades, nõustades juhendades ning uusi oskusi õpetades. Loome raske ja sügava puudega lastele ja noorukitele koostöös ja kodu lähedal parimaid arengu- ja osalusvõimalusi.

Meie missiooniks on toetada Põhja-Eesti raske ja sügava puudega lapsi ja noori oma tugevuste leidmisel koostöös rehabilitatsiooniteenuste osutajate, pere- ja võrgustikuliikmetega, liita pere- ja võrgustikuliikmed ning praktikud avatud dialoogiks ja tagada rehabilitatsiooni teenuste kättesaadavus lapse või nooruki arengu- ja kasvukeskkonnas.

Ootame teenustele eesti-, vene- ja viipekeelseid lapsi ja noorukeid.

Vajadusel koostame rehabilitatsiooniplaani.

Meie teenustel osaleb 40 klienti.

Mobiilne rehabilitatsiooniteenus

Meie teenuse mobiilne formaat sai alguse COVID-19 esimesest lainest tingitud klientide vähesest osalusvalmidusest tulla meie kui teenusepakkuja juurde Tallinna keskusesse.

Pakume mobiilse rehabilitatsiooni teenuseid Tallinnas, Saku vallas ja Jõelähtme vallas.

Meie meeskond sõidab klientide juurde ja viib teenuseid läbi valdade poolt pakutavates keskustes, koolides, lasteaedades või kliendi juures kodus.

Tänaseks on meil välja kujunenud väljasõitude kogemustega ühtne meeskond. Meil on valmisolek pakkuda koostöös kohaliku omavalitsusega kodulähedast sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust 0 – 15 a. raske ja sügava puudega lastele ja noorukitele Tallinnast kuni 50 km raadiuses minimaalselt kahel päeval kuus ja võimalusel teenindada vähemalt 3 – 4 klienti ühel päeval.

Koolivaheaegadeks oleme toonud kliente valdadest ka oma Tallinna keskusesse, et pakkuda neid teenuseid, mis vajavad spetsiifilise sisustusega ruume nagu näiteks savikoda, trenažööridega füsioteraapiaruum, õmbluskoda, tegevusteraapia puu-, metalli- ja kodundusruum. Samuti saame sõlmida eraldi kokkulepped kliendile osalemiseks hipo- ja kanisteraapia teenustel.

Mobiilselt kliendi kodukoha läheduses saame võimaldada:

  • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamist, mille alusel koostame kliendile rehabilitatsiooni teenusteks plaani
  • psühholoogi teenust
  • eripedagoogi teenust
  • logopeedi teenust
  • sotsiaaltöötaja teenust
  • tegevusterapeudi teenust
  • loovterapeudi teenust
  • füsioterapeudi teenust, mis ei vaja trenažööre

Teenuseid osutavad erialase kõrgharidusega ja pikaajalise töökogemusega spetsialistid.

Enamus meist omab töökogemust psüühikahäiretega laste ja noortega, lisaks on osadel meist varasem töökogemus haridusasutuse eripedagoogi, logopeedi, psühholoogina ja tegevusterapeudil ning füsioterapeudil taasturavi keskuse spetsialistidena. Kahel meeskonna liikmel on töökogemused võrgustikuliikmetena kohaliku omavalitsuse tasandil. Ühel meeskonna liikmel on rehab. teenustel osalemise kogemus lapsevanemana seoses oma sügava puudega lapse kasvatamisega.

Koolitame ja võimaldame praktikat teha

MTÜ Põlvkondade Maja rehabilitatsioonimeeskonnas praktiseerivad bakalauruse kraadi omandavad tulevased rehab. spetsialistid assistentidena tänaste praktikute kõrval. Korraldame kord kuus sisekoolitusi oma meeskonna spetsialistidele. Laiendame meeskonda teenuste paindlikumaks pakkumiseks Harjumaal. Meie meeskonnaga on liitunud Harjuma valdades töötavad spetsialistid. Seeläbi on võimalik kohapeal teenuseid veelgi enam kättesaadavaks teha.

Teeme koostööd kohaliku omavalitsusega ja nende allasutustega. Suhtleme igapäevaselt valdade sotsiaaltöö spetsialistidega, lasteaedade ja koolide tugispetsialistidega nii uute klientide sisenemiseks kui olemasolevate klientide tulemuste tagasidestamiseks.

Mobiilne rehab. teenus on võimaldanud arendada meie spetsialistide koostöö- võimekust võrgustikuliikmetega, tagada võrgustikuliikmetega igapäevane infovahetus.