Tutvustus

MTÜ Põlvkondade Maja on asutatud Nõmme Individuaalse Rehabilitatsioonikeskuse (NIRK MTÜ) järglasena haridus- ja sotsiaalteenuste pakkujana.

MTÜ Põlvkondade Maja sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus omab 10-aastast kogemust rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamisel raske ja sügava puudega kuni 15-aastastele lastele ja noorukitele alates 16-aastast. Kogemus hõlmab tööd eesti- ja venekeelsete psüühikahäire, vaimupuude ja füüsilise puudega klientidega, nende vanemate ja lähedaste ning koostöövõrgustiku liikmetega.

Meie visiooniks on pakkuda sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust Avatud Dialoogi põhimõtetel koostöös vanemate ja võrgustiku liikmetega, neid toetades, nõustades juhendades ning uusi oskusi õpetades. Loome raske ja sügava puudega lastele ja noorukitele koostöös ja kodu lähedal parimaid arengu- ja osalusvõimalusi.

Meie missiooniks on toetada raske ja sügava puudega lapsi ja noori oma tugevuste leidmisel koostöös rehabilitatsiooniteenuste osutajate, pere- ja võrgustikuliikmetega, liita pere- ja võrgustikuliikmed ning praktikud avatud dialoogiks ja tagada rehabilitatsiooni teenuste kättesaadavus lapse või nooruki arengu- ja kasvukeskkonnas.

Ootame teenustele eesti-, vene- ja viipekeelseid lapsi ja noorukeid.

Vajadusel koostame rehabilitatsiooniplaani.

Meie teenustel osaleb 40 klienti.

Teenuseid osutavad erialase kõrgharidusega ja pikaajalise töökogemusega spetsialistid.

Enamus meist omab töökogemust psüühikahäiretega laste ja noortega, lisaks on osadel meist varasem töökogemus haridusasutuse eripedagoogi, logopeedi, psühholoogina ja tegevusterapeudil ning füsioterapeudil taasturavi keskuse spetsialistidena. Kahel meeskonna liikmel on töökogemused võrgustikuliikmetena kohaliku omavalitsuse tasandil. Ühel meeskonna liikmel on rehab. teenustel osalemise kogemus lapsevanemana seoses oma sügava puudega lapse kasvatamisega.

Koolitame ja võimaldame praktikat teha

MTÜ Põlvkondade Maja rehabilitatsioonimeeskonnas praktiseerivad bakalauruse kraadi omandavad tulevased rehab. spetsialistid assistentidena tänaste praktikute kõrval. Korraldame kord kuus sisekoolitusi oma meeskonna spetsialistidele.

Teeme koostööd kohaliku omavalitsusega ja nende allasutustega. Suhtleme igapäevaselt sotsiaaltöö spetsialistidega, lasteaedade ja koolide tugispetsialistidega nii uute klientide sisenemiseks kui olemasolevate klientide tulemuste tagasidestamiseks.

etEstonian