Социальная реабилитация

Sotsiaalkindlustusameti video selgitab sotsiaalset rehabilitatsiooni olemust – https://www.youtube.com/watch?v=3EuePn-5wiI

Pakume rehab. teenuseid ja teenuste plaani koostamiseks vajalikku hindamist nii meie keskuses Tallinnas, Kari 13 kui ka mobiilselt, kliendi kodukohta meeskonnaga kohale sõites.

2023. aastal pakume  rehabilitatsiooniteenuseid kahes vormis:
– tavapäraselt meie keskuses Tallinnas, Kari 13;
– mobiilselt ehk Tallinnast väljapoole 50 km raadiuses lastele ja noorukitele kodulähedases kohas kokkuleppel kohaliku omavalitsusega

– üksikud teenused (näiteks hipoteraapia, kanisteraapia) toimuvad vastastikusel kokkuleppel nimetatud teenuste osutajatega keskustes.

Pakume järgmisi teenuseid:

  • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamist, mille alusel koostame kliendile rehabilitatsiooni teenusteks plaani
  • psühholoogi teenust
  • eripedagoogi teenust
  • logopeedi teenust
  • sotsiaaltöötaja teenust
  • tegevusterapeudi teenust
  • füsioterapeudi teenust
  • loovterapeudi teenust

_______________________________________________________________________________

Juhis rehabilitatsiooniteenustele saamiseks:
• Esmalt tuleb Teil esitada Sotsiaalkindlusametile rehabilitatsiooniteenuse saamiseks taotlus.

Seda võib teha nii digitaalselt allkirjastatult (saates taotlus e-posti aadressil  info@sotsiaalkindlustusamet.ee), paberil allkirjastatuna (saates posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn), Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal või riigiportaalis https://www.eesti.ee.

• Seejärel väljastab Sotsiaalkindlustusamet Teile suunamisotsuse.

Seejärel saate  pöörduda rehabilitatsiooniteenuse osutaja MTÜ Põlvkondade Maja poole teenuste saamiseks.

Vaata lisaks Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon#Sotsiaalne%20rehabilitatsioon

_________________________________________________________________________________

TÄHELEPANU!

Juhul, kui lapse rehabilitatsiooniteenustele suunamise otsus on lõppenud, on võimalus seda Sotsialkindlustusametist taotleda. Kui rehabilitatsiooniplaan on lõppenud, siis hindamiste ja uute rehab. plaanide koostamise osas on meil hetkel kuni 2 kuu pikkune järjekord. Kui see Teile sobib, siis sõlmime kehtiva suunamisotsuse alusel lepingu ja teavitame Teid edasistest sammudest.
Palun võtke meiega ühendust meiliaadressil: info@pkmaja.ee ja registreerige oma laps teenustele.